John van der Heide | 6 november | 09:00 uur

Welkom en mededelingen
Votum en Groet
Lied: LB 314, 1-3 (Here Jezus, om uw woord)
Wet: Exodus 20,1-17 (Lammie Hessels)
Gebed
Lezen: Efeziërs 4,17-5,20 (Lammie Hessels)
Luisterlied: Where I belong (Building 429)
Kindermoment
Kinderlied: Elly en Rikkert: ‘Als je veel van iemand houdt’
Preek
Lied: Sela: Wij zijn het licht
Collecte
Presentatie Java
Gebed en voorbede
Lied: Opwekking 334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Zegen