Ld. J. van der Heide

Thema: Meer Jezus en minder ik
 

 1. Votum/groet
 2. Zingen: Opwekking 518 ‘Heer u doorgrondt en kent mij’
 3. Gebed
 4. Zingen: Ps 143: 1, 2
 5. Lezen: Joh 3: 22-36 (Jaap K.)
 6. Tekst: Joh 3: 30
 7. Preek
 8. NLB 939: ‘Op u alleen, mijn licht, mijn kracht’
 9. Lezen: Geloofsbelijdenis
 10. Zingen: Gez. 119: 1, 2 ‘De kerk van alle tijden’
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen: Gez 119: 5
 14. Zegen