Arjan Jonker (stud)

Votum en groet
Zingen DNP 121: 2, 3 en 4
Onderwijs voor het leven uit Deut 5:6-21 ()
Zingen DNP 103: 1, 3 en 4
Gebed
Lezen 1 Kor 1:1-17 en 26-31 ()
Zingen GK-2006, lied 161 Heer U bent mijn leven, de grond waarop ik sta (verzen 1 en 3)
Kindermoment
Zingen kinderlied Kinderopwekking 18 Ben je groot of ben je klein…
Tekst 1 Kor 1:26-31
Preek
Zingen Sela-lied Jezus, vreugde van mijn hart
Dankgebed
Collecte
Zingen Opwekking 575 Jezus alleen
Zegen