Bert Feunekes | 10 juli | 09:00 uur

Votum, gezongen door de gemeente
Groet
Zingen Ps 89: 1 en 4
Gebed
Zingen: GK 243: 1-4 “Heer, ik kom tot u”
Schriftlezing: Lukas 8 : 22 -25
Zingen: LB 904 : 1, 4, 5
Preek: “Waar is jullie geloof? ”
Zingen: LB 352 : 1, 2, 5, 7
Bemoediging met Rom 8, 31-39
Dankgebed
Collecte
Slotzang: GK06 gezang 115: 1, 2 “Nooit kan ’t geloof te veel verwachten”
Zegen