Bert Feunekes | 10:00 uur | 1 Augustus

Zingen: God van liefde God van trouw (The psalm Project)
Mededelingen
Votum/zegengroet
Zingen: psalm 95 : 1, 3
Gebed
Zingen: psalm 95 : 4
Schriftlezing: Ex 17, 1 – 7 /1 Kor 10, 1-5 / Hebr 3, 7-14
Zingen: NLB 806 “Zo maar te gaan met een stok in je hand”
Preek: “Is de HEER in ons midden, of niet?”
Zingen: NPB psalm 78 : 5, 9, 10
Geloofsbelijdenis: zingen GK 177 “Heer U bent mijn leven”
Dankgebed
Collecte
Slotzang: Sela: “Een toekomst vol van hoop”
Zegen
Zingen: “Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad” (Weerklank 440)