Biddag met voorganger Ds. R.A Schipper

Welkom
Zingen: Elly&Rikkert, ‘Elke morgen als ik wakker word’
Votum en zegen
Zingen: Opw 136 Abba Vader
Gebed
Bijbellezing Bijbel Gewone Taal: Lucas 11:1-13 (Maud)
Zingen: Elly&Rikkert, ‘Als je bidt zal Hij je geven’
Preek
Zingen: Lees je bijbel bid elke dag (met gebaren)
Gebed
Zingen: Elly&Rikkert, ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’
Collecte
Zingen: Opwekking Kids, ‘Daarom bidden wij’
Zegen