Bert Feunekes | 26 juni | 09:00 uur

Votum: zingen Ps 121: 1/zegengroet
Zingen: Ps 121: 2,3,4
Zingen: God van liefde God van trouw (The psalm Project)
Gebed
Schriftlezing: lezen Joh 1, 29-42 (Kevin)
Zingen: LB 939 : 1-3
Preek: “Wat zoeken jullie?”
Zingen: Ik ben (Sela)
Geloofsbelijdenis: zingen Weerklank 304
Dankgebed
Collecte
Slotzang: Weerklank 358: God zij met u elke dag en nacht.
Zegen met gezongen amen uit liedboek 415 : 3