Br. Bert Feunekes

Totdat het licht wordt LEV
Mededelingen kerkenraad
Welkomstwoord door commissie
Aansluitend: Gedicht
Votum en Zegen
Stil mijn ziel wees stil (Opwekking 717)
Gebed
Lezen psalm 73
Zingen: psalm 73: 1,9,10
Preek over psalm 73
Stilte moment
Zingen: Een weg naar U. (Sela)
Geloofsbelijdenis van Nicea
Zingen: Maranatha (Sela)
Gebed met voorbeden
Collecte
Zingen: Slotlied: Lichtstad met de paarlen poorten
Zingen: Zegenlied zingen: lied 416, Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen
Ik zal er zijn (Sela)
Mijn hulp is van U Heer (opwekking 640)
Op die dag (opwekking 818)