Br. F. Folkerts

NB: Deze dienst wordt gehouden in ‘Het Noorderlicht’ te Peelo
 

 1. Votum
 2. Zingen gezang 249 : 8, 9 (GK 2017) Door de wereld gaat Gods Woord
 3. Gebed
 4. Schriftlezing 1 Korintiërs 1 : 4 – 9; 1 Korintiërs 12 : 1 – 11
 5. Zingen Psalm 40 : 4 (GK 2017)
 6. Tekst 1 Korintiërs 12 : 1 – 3
 7. Verkondiging
 8. Zingen gezang 971 : 1, 2, 3 (LvdK 2013) Zing een nieuw lied voor God
 9. Dankzegging en voorbede
 10. Collecte
 11. Geloofsbelijdenis
 12. Zingen Opwekking 334 Heer uw licht en uw liefde schijnen
 13. Zegen