Br. F.H. Folkerts

 1. Votum en Groet
 2. Zingen: Gezang 426 : 1 en 3 (LvdK) Zou ik niet van harte zingen
 3. Wet
 4. Zingen: Gezang 22 : 1 – 4 (GK) Uw woord omvat mijn leven
 5. Gebed
 6. Schriftlezing: Genesis 17 : 15-21 en 21 : 1-7
 7. Zingen: Psalm 113 : 1 en 3
 8. Schriftlezing: Genesis 21: 8-13 en 22 : 1-2
 9. Zingen: Psalm 40 : 7
 10. Tekst: Genesis 21 : 3, 4
 11. Verkondiging
 12. Zingen: Psalm 126 : 2, 3
 13. Dankzegging en voorbede
 14. Collecte
 15. Zingen: Gezang 429 : 1, 2, 3 (LvdK) Wie maar de goede God laat zorgen
 16. Zegen