Br. F.H. Folkerts

 1. Votum en groet
 2. Zingen: Psalm 26 : 1, 2
 3. Wet
 4. Zingen: Gezang 155 : 3, 4
 5. Gebed
 6. Schriftlezing: Genesis 25 : 19 – 34 (John vd H.)
 7. Zingen: Gezang 118 : 1 (GK) God is getrouw, zijn plannen falen niet
 8. Schriftlezing: Genesis 27 : 1 – 13 (John vd H.)
 9. Zingen: Psalm 15 : 1, 2, 3
 10. Tekst: Genesis 27 : 26 en 27a
 11. Verkondiging
 12. Zingen: Gezang 285 : 1 – 4 (Liedboek vd K) Geef vrede Heer geef vrede
 13. Dankzegging en voorbede
 14. Collecte
 15. Zingen: Opwekking 687 (Sela) Heer, wijs mij uw weg
 16. Zegen