Br. F.H. Folkerts

 1. Votum
 2. Zingen: Gezang 868 : 1, 2, 5 (LvdK 2013) Lof zij de Heer de almachtige..
 3. Gebed
 4. Schriftlezing (Ingrid vd M.)
      Psalm 8
      Hebreeën 2 : 5 – 9

 5. Zingen: Psalm 8 : 1, 4, 6
 6. Verkondiging over Hebreeën 2 : 8b en 9
 7. Zingen: LvdK 234
 8. Geloofsbelijdenis
 9. Zingen: Gezang 211 : 1 en 3 (GK 2017) Wij knielen voor uw zetel, Heer
 10. Dankzegging en voorbede
 11. Collecte
 12. Zingen: Opwekking 366 : 1, 2, 3 Kroon Hem met gouden kroon
 13. Zegen