Br. F.H. Folkerts

 1. Votum en Groet
 2. Zingen: gezang 171 : 1, 2, 3 Weest stil voor…
 3. Wet
 4. Zingen: gezang 395 : 1 – 4 (LvdK) o Heer, verberg u niet voor mij
 5. Gebed
 6. Schriftlezing: Rechters 9 : 1 – 21
 7. Zingen: Psalm 97 : 1, 2, 3
 8. Tekst: Rechters 9 : 1 – 21
 9. Verkondiging
 10. Zingen: Psalm 3 : 1, 2, 3
 11. Dankzegging en voorbede
 12. Collecte
 13. Zingen: gezang 409 : 1, 2, 4 (LvdK) Laat ons de Heer lofzingen
 14. Zegen