Br. F.H. Folkerts

 1. Votum en Groet
 2. Zingen: Psalm 62 : 3, 4
 3. Gebed
 4. Zingen: Psalm 44 : 1, 2
 5. Schriftlezing: 2 Koningen 18 : 19 – 25
 6. Zingen: Psalm 2 : 1
 7. Schriftlezing: 2 Koningen 19 : 14 – 22
 8. Zingen: Psalm 2 : 2
 9. Tekstlezing 2 Koningen 18,30; 19,19; 19,22 vertrouwen! – maar op wie?
 10. Verkondiging
 11. Zingen: Psalm 20 : 1, 4, 5
 12. Dankzegging en voorbede
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Zingen: gezang 163 : 1 Ik bouw op U, mijn schild en mijn Verlosser
 15. Collecte
 16. Zingen: gezang 298 : 1, 2 (LvdK) Wij staan ten laatsten kamp gereed
 17. Zegen