Br. F.H. Folkerts

 1. Votum
 2. Groet
 3. Zingen: Psalm 42 : 1 en 3
 4. Wet
 5. Zingen: Gezang 169 : 1, 2, 3 Van God nooit losgekomen
 6. Gebed
 7. Schriftlezing: Jesaja 38 : 1 – 8; 21 – 22
 8. Zingen: Het gebed van Hizkia, couplet 1, 2
 9. Schriftlezing: Jesaja 38 : 9 – 20
 10. Zingen: Het gebed van Hizkia, couplet 3, 4
 11. Tekst: Jesaja 38 : 9 – 20
 12. Verkondiging
 13. Zingen: Psalm 118 : 6, 7
 14. Dankzegging en voorbede
 15. Collecte voor kerk en diaconie
 16. Zingen: Opwekking 354 Glorie aan God
 17. Zegen