Br. F.H. Folkerts

 1. Votum
 2. Groet
 3. Zingen: Gezang 95 : 1, 2 (LvdK) Nu bidden wij met ootmoed…
 4. Wet
 5. Zingen: Psalm 16 : 1, 2 (levensliederen)
 6. Gebed
 7. Schriftlezing:
  *Johannes 7 : 1 – 5
  *Handelingen 1 : 12 – 14

 8. Zingen: Psalm 16 : 3, 4 (levensliederen)
 9. Schriftlezing: 1 Korintiërs 15 : 1 – 11
 10. Zingen: Psalm 133 : 1, 2, 3
 11. Tekst: 1 Korintiërs 15 : 7a de verschijning aan Jakobus
 12. Verkondiging
 13. Zingen: Gezang 221 : 1, 2 (LvdK) Wees gegroet gij eersteling der dagen
 14. Dankzegging en voorbede
 15. Collecte
 16. Zingen: Opwekking 44 : 1, 2, 3 Geprezen zij de Heer
 17. Zegen