Br. F.H. Folkerts

 1. Votum
 2. Groet
 3. Zingen: Psalm 33 : 1, 8 Zingt vrolijk looft de naam des Heren
 4. Gebed
 5. Schriftlezing: Lukas 12 : 32 – 40
 6. Zingen: Gezang 101 : 5 (GK) o Heer die onze Koning zijt
 7. Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5 : 1 – 11
 8. Zingen: Psalm 130 : 3, 4 Ik blijf de HEER verwachten
 9. Verkondiging over Lukas 12 : 35 – 40 waken, wachten en verwachten
 10. Zingen: Gezang 63 : 1 – 5 (LvdK) De Heer verschijnt te middernacht
 11. Dankzegging en voorbede
 12. Collecte
 13. Geloofsbelijdenis
 14. Zingen: gezang 244 : 2, 4 (LvdK) Laat u door de Trooster vinden
 15. Zegen