Br. F.H. Folkerts

 1. Votum en Groet
 2. Zingen: Gezang 319 : 1, 2, 3 (LvdK) Looft God die zegent al wat leeft
 3. Gebed
 4. Schriftlezing: 2 Kronieken 29 : 1 – 11
 5. Zingen: Psalm 143 : 1, 2
 6. Schriftlezing:
  *2 Kronieken 30 : 1 – 9
  *2 Kronieken 31 : 1 – 2

 7. Zingen: Psalm 143 : 8, 9
 8. Tekstlezing: 2 Kronieken 29:35b,36; 30:26,26; 31:20,21
 9. Verkondiging
 10. Zingen: Gezang 305 : 1, 2 (LvdK) Waar God de Heer zijn schreden zet
 11. Dankzegging en voorbede
 12. Geloofsbelijdenis,
  *deel I en II (gesproken)
  *deel III zingen:

 13. Collecte
 14. Zingen: Gezang 167 : 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus
 15. Zegen