Br. Gerlof van der Heide | 10:00 uur | 9 mei

Votum en groet
Zingen: Ps. 93: 1,2,3 (Levensliederen)
Gods leefregels: Lucas 6:27-38 Oud. Geert B
Zingen: LB 1008: 1,2,3 ‘Rechter in het licht verheven’
Gebed
Kindmoment. Filmpje Henk Bruins
Bijbellezing: Lucas 21: 5-36 / Bea B.
Zingen: LB 462: 1-6 ‘Zal er ooit een dag van vrede…?
Preek
Zingen: Opwekking 354 ‘Glorie aan God’
Gebed / voorbede
Collecte
Zingen: Gz. 231: 1-4 GK ‘Maak muziek voor God de Vader’
Zegen
Zingen: LB 425 ‘Vervuld van uw zegen’