Br. Henk van der Zeijden

Luisterlied voor de dienst: Opwekking 755 Laat ons Christus zien
Mededelingen
Votum
– Zingen: LvdK 479: 1, 2 en 4 Aan u behoort o Heer der heren
– Gebed
– Lezing: 2 Korintiërs 5:11-21 (Simon Kol)
– Zingen: Psalm 67:3
– Verkondiging: Leren kijken (Tekst: 2 Korintiërs 5:16-17)
– Zingen: Sela – Mag ik jou tot zegen zijn. (eventueel via You-tube: (14) Mag ik jou tot zegen zijn | Sela – YouTube
– Gebed 1
– Zingen: Gebed voor biddag (Melodie psalm 68)
– Gebed 2
– Zingen: LvdK 285: 2 en 3 Geef vrede Heer, geef vrede
– Stil gebed
– Zingen: Opw 436 Onze Vader (staande)
– Collecte
– Zingen: Gereformeerd Kerkboek 64: 1-3 Vrede zij u
– Zegen