Br. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen ps 97; 1,2,5
 3. Gebed
 4. Bijbellezing: Deut 4: 10-40 (Jaap K.)
 5. Zingen opwekking 717 stil, mijn ziel
 6. Wet
 7. Zingen ps 99: 1,6,8
 8. Tekst deuteronomium 4: 12
 9. Preek
 10. Zingen liedboek (1973) 30: 1,5,6 wie mat de waatren
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Slotlied lb (1973) 434: 1,2,5 Lof zij de Heer, de almachtige
 14. Zegen