Br. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Antwoordlied psalm 99: 1,8
 3. Gebed:
      Zingen psalm 123: 1
      Gebed
      Zingen Psalm 123: 2

 4. Bijbellezing Deuteronomium 4: 10-40 (Aly M.)
 5. Zingen psalm 12
 6. Tekst: Deuteronomium 4: 30,31
 7. Preek
 8. Zingen liedboek (1973) 481: o grote God die liefde zijt
 9. Belijdenis:
      Geref. Kerkboek gz 123,1 (2006)= 176: 1 (2016)
      Woorden over Christus
      Geref. Kerkboek 123; 5 (2006) = 176: 5 (2016)

 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Slotlied opw 770: Ik zal er zijn
 13. Zegen