Br. J.H. Kuiper

 1. Stil gebed
 2. Opwekking 520
 3. Psalm 121
 4. Lb 14
 5. Gebed
 6. Bijbellezing Lukas 4: 16-30
 7. Verkondiging
 8. Gz 121: 1,7,8,9
 9. Belijdenis van Nicea
 10. Lb 434: 1,2,3
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Slotlied: opw 687
 14. Zegen