Br. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen ps 103: 1,2
 3. Gebed: zingen lb (1973) 95 nu bidden wij met ootmoed en ontzag
 4. Bijbellezen: Kolossenzen 1: 1-23
 5. Zingen lb (1973) 440 ik heb de vaste grond gevonden
 6. Tekst Kolossenzen 1: 13,14
 7. Preek
 8. Belijdenis: gz 106 God in de hoog’ alleen zij eer
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Zingen opw 334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen
 12. Zegen