Br. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen ps 19: 1,3
 3. Schuldbelijdenis en genadeverkondiging: gz 157 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’ en 1 Jh 2: 9
 4. Gebed
 5. Lezen 1 Johannes 2: 18-27
 6. Zingen liedboek (1973) 75: 7,8,9 U kennen, uit en tot U leven
 7. Tekst 1 Johannes 2: 18, 19,20
 8. Preek
 9. Zingen opw 268 Hij kwam bij ons, heel gewoon
 10. Toewijding: wet en ps 25: 4,7
 11. Gebed
 12. Collecte kerk – evangelisatie
 13. Slotlied gz 69: u, heilig Godslam, loven wij
 14. Zegen

 
Kinderkring: groep 2