Br. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen ps 85: 1,3
 3. Gebed:
  *Zingen ps 123: 1
  *Gebed
  *Zingen ps 123: 2

 4. Lezen jesaja 59: 1-21
 5. Zingen lb (1973) 285 geef vrede Heer, geef vrede
 6. Tekst jesaja 59: 15,16
 7. Preek
 8. Zingen gz 48: 1,4 lofzang van Zacharias
 9. Belijdenis gz 179b
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Slotlied lb (1973) 127: 5,6 Gaat, stillen in den lande,
 13. Zegen