Br. J.H. Kuiper

 1. Votum = Ps 121: 1
 2. Groet
 3. Zingen ps 121: 2,3,4
 4. Gebed
 5. Zingen Opw 520 Wees mij verlangen
 6. Lezen psalm 73
 7. Zingen ps 31: 3,11
 8. Tekst ps 73: 28
 9. Preek
 10. Zingen ps 73: 9, 10 levensliederen
 11. Belijdenis: nicea en liedboek (1973) 103: 3 die van de aarde vrijgekocht
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Slotlied Lb (2013) 416 ‘Ga met God’ als doorgeeflied
 15. Zegen