Br. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Zingen opw 689: spreek, o Heer, uw heilig woord
 3. Wet
 4. Zingen lb (1973) 244: 1,2 Christus stoot de hemel open
 5. Gebed
 6. Bijbellezing
  *Jeremia 31: 31-34
  *1 Johannes 2: 19-29

 7. Zingen lb (1973) 244: 3,4
 8. Tekst 1 Johannes 2: 24-27
 9. Preek
 10. Zingen lb (1973) 90: 6,7,8 (Is God, de Heer, maar voor mij)
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Slotlied ps 125: 1,2 wie op de Here God vertrouwen
 14. Zegen
 15. Zingen lb (2013) 425: vervuld van uw zegen