Br. J.H. Kuiper

 1. Votum en groet
 2. Ps 96: 1,2
 3. Gebed
 4. Zingen opw 672
 5. Gebed
 6. Lezen Kolossenzen 2:6-3:4
 7. Gz 111
 8. Tekst Colossenzen 3:1-4
 9. Preek
 10. Lb 288:7,8
 11. Belijdenis: gz 179a beurtzang
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Slotzang ps 96:6,7