John van der Heide | 26 mei | 09:30 uur

Welkom en mededelingen
Gezongen votum, zegengroet en gezongen amen
Zingen: Gz 215:1,3 en 4 (De dag van onze vorst brak aan)
Gebed (Lied 314)
Lezen Handelingen 1:9-14
Lezen 2 Korintiërs 4:7-18
Zingen Psalm 47:1 en 3
Tekst 2 Korintiërs 4:14b en 18
‘Hij zal ons, net als Jezus, opwekken en naar zich toe voeren’
‘We richten ons op de onzichtbare dingen want die zijn eeuwig’
Preek
Zingen GK 216 (Jezus heeft het hemelleven opgegeven)
Geloofsbelijdenis
Zingen Psalm 97:1,5
Gebed
Collecte
Zingen Opwekking 366 ‘Kroon Hem met gouden kroon’
Zegen