C. Alderliesten | 10:00 uur | 2 mei

PvN 130 – ‘Uit de diepte roep ik U’

Votum + zegengroet

Zingen LB 108: 1 en 2 – ‘Mijn hart is, Heer, in U gerust’

Wetslezing nav Ps 34, 5

Zingen LB 442 – ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’

Gebed

Bijbellezing – Jesaja 55

Preek over Jesaja 55: 6

Zingen Opwekking 717 – ‘Stil, mijn ziel, wees stil’

Gebed

Collecte

Zingen ‘Wij gaan niet zonder U’ – Sela

Zegen (Ex 33, 17)

E&R 70 – ‘O, alle dorstigen’