C.S. Alderliesten | 23 oktober | 11:00 uur

Mededelingen
Stiltemoment
Zingen Opwekking 640, Ik hef mijn ogen
Votum (gezongen) & groet
Zingen Opwekking 194, u maakt ons een
Gebed
Zingen Opwekking 40, zoek eerst het koninkrijk van God
Lezen: Jozua 24: 14-28 (John vd H.)
Kindmoment
Preek over Spreuken 16: 2
Zingen Opwekking 599, Kom tot de vader
Wetslezing – Nav Ex 33, 5, 12-17
Zingen LB 909: 1 en 2 ‘Wat God doet, dat is welgedaan’
Gebed
Collecte
Zingen LB 838: 1, 2 en 4 – ‘O grote God, die liefde zijt’
Zegen