C.S. Alderliesten | 09:30 uur | 12 september

Votum / groet
Zingen: LB 968: 1 en 5 – ‘De ware kerk des Heren’
Gebed
Bijbellezing: Kolossenzen 3: 12-17
Preek over Kolossenzen 3: 14
Zingen: Opw 705 – ‘Toon mijn liefde’
Wetslezing (Rom 13, 8)
Zingen: Opw 802 – ‘Hier is mijn hart, Heer’
Gebed
Collecte
Zingen Lb 134 – ‘Gij dienaars aan de Heer gewijd’
Zegen