Dankdienst bij de begrafenis van br. Mellema

-Welkom
-Lied: Opw. 640 “ik hef mijn ogen op naar de bergen”
-Gebed
-Woord van herinnering door de familie
-Lied: Gz. 170 “vaste rots van mijn behoud”
-Lezen: Psalm 23
-Lied: Lb. 23b: 1 + 2 + 5 “de Heer is mijn herder”
-Lezen: Opb. 7,9-17
-Lied: OB 68: 10 “geloofd zij God met diepst ontzag”
-Overdenking over Psalm 23
-Lied: Lb. 769: 1 + 2 + 6 “eens als de bazuinen klinken”
-Gebed
-Dankwoord namens de familie
-Lied: Gz. 118 “God is getrouw, zijn plannen falen niet”