Evaluatie samenkomsten

Kerkdienst in Coronatijd. Zomer 2020 en daarna.

Aan alle gemeenteleden, broeders, zusters, jeugd, kinderen.

De werkgroep Kerk in Coronatijd (KiC) wil graag weten hoe u, hoe jij, de proefdiensten hebt ervaren. Zowel als u, als jij, erbij was maar ook als kijker thuis. En ook wil de KiC graag weten hoe de online-diensten worden ervaren.

Daarnaast vraagt de KiC om tips en suggesties. In de afgelopen maanden hebben we elkaar in en om de kerk nauwelijks gezien en gesproken en toch heeft de Raad van oudsten (RVO) besluiten moeten nemen. Besluiten zonder dat daarover met de gemeente kan worden gesproken.

Daarom een paar vragen. Met de antwoorden brengt de KiC de mening van de gemeenteleden in beeld om vervolgens de RVO een advies te kunnen geven.