Drs. C.P. Hamstra

 1. Votum
 2. Psalm 138: 1 en 2
 3. Gebed
 4. Schriftlezing: Ruth 2
 5. Psalm 138: 3 en 4
 6. Verkondiging
 7. Opwekking 640: ik hef mijn ogen op naar de bergen
 8. Geloofsbelijdenis door het zingen van:
  • GK gez. 106: 2, 3 en 4a,
 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Liedboek 442: 1-4
 12. Zegen