Ds. A.A.M. Wilschut

  ER KOMEN

 1. Mededelingen
 2. Votum, groet en amen
 3. Zingen welkomslied: gezang 133 De dag gaat open voor het Woord des Heren
 4. Gebed om de opening van het Woord
 5. Ter inleiding op het gebed zingen: psalm 61:1
 6. Gebed
   
  ER ZIJN

 7. Lezen: Jacobus 5:13-18
 8. Zingen: psalm 65:1
 9. Lezen: 1 Koningen 17:1 en 18:1 en 42-45
 10. Zingen: psalm 142:1, 4
 11. Lezen: Johannes 14:13-14
 12. Kindermoment
 13. Zingen: gezang 39 Als je bid zal Hij je geven
 14. Preek over Kracht van het gebed
 15. Zingen amenlied: psalm 141:1,2
   
  WEER GAAN

 16. Voorbeden
 17. Collecte
 18. Zingen slotzang: psalm 66:5,6,7
 19. De wet als heenzending
 20. Zegen