Ds. A. de Snoo

 1. Begroeting
 2. Gez.145: 1, 2, 3, 4 (Heer, onze God)
 3. Gebed
 4. Schriftlezing: Ezechiël 34:7-16
 5. Ps.146: 5a, 6m, 7v, 8a (’t Is de HEER die aan de armen)
 6. Preek over Lucas 19:1-10
 7. Gez.89: 2 en 3 (Gij, o Jezus, hebt gedragen)
 8. Geloofsbelijdenis: artikel 17 NGB
 9. LvdK 436: 1 en 3 (Jezus neemt de zondaars aan)
 10. Dankgebed
 11. Gaven
 12. Ps.63: 1 en 2 (O God, mijn God, ik zoek uw hand)
 13. Zegen