Ds. A.G. Bruijn

Liturgie:
Votum en zegengroet
LB 314: 1, 2 en 3 – Here Jezus, om uw woord
Wet
GK17 Ps. 86: 4 en 5 – Leer mij naar uw wil te handelen
Gebed
Marcus 1: 1-15 (NBV ’21)
Opwekking 40 – Zoek eerst het Koninkrijk van God
Kindmoment
Kinderlied
Marcus 1: 16-20 (NBV ’21)
Preek
LB 835: 1, 2, 3 en 4 – Jezus, ga ons voor
Gebed
Collecte
Opwekking 167 – Samen in de naam van Jezus
Zegen