Ds. A.G. Bruijn

Votum en zegengroet
LB 103C: 1, 3 en 5 – Loof de Koning, heel mijn wezen
Wet
NPB Ps. 68: 9 – Zing, koninkrijken, zing voor Hem.
Gebed
Exodus 25: 1-9
Exodus 39: 32-43
GK17 Ps. 27: 3 – Eén ding blijf ik steeds van de Here vragen
Kindmoment
Kinderlied: Opwekking Kids 195 – God is altijd heel dichtbij
Exodus 40: 34-38
Preek
GK17 Gz. 163: 1, 2 en 3 – Dit huis, een herberg onderweg
Gebed
Collecte
LB 794: 1 en 2 – Gods zegen bidden wij je toe
Zegen