Ds. A.G. Bruijn

Votum en zegengroet
GK17 Ps. 98: 1 en 2 – Zing nu een nieuw lied voor de Here
Wet
NPB 130: 1 en 2 – Vanuit het diepe duister
Gebed
Romeinen 4: 1-18
GK17 Ps. 105: 4 – O volk, uit Abraham gesproten
Romeinen 4: 19-25
GK17 Ps. 105: 5 – God zal zijn waarheid nimmer krenken
Overdenking over Romeinen 4: 17 – “… en in het leven roept wat niet bestaat.”
Opwekking 311 – ‘k Heb geloofd en daarom zing ik

HA-formulier 4
· Na ‘gebed’: Geloofsbelijdenis van Nicea
· LB 705: 1 – Ere zij aan God de Vader
· Na ‘opwekking’: GK17 Gz. 182: 1 – Alles in alles zult Gij voor ons zijn
· Eerste viering aan tafel
· Vervolg: gaande viering, er wordt ondertussen gezongen
– LB 642: 1, 2, 3, 4, 7 en 8 – Ik zeg het allen dat Hij leeft
– GK17 Gz. 214: 1 en 4 – Ik heb de vaste grond gevonden
– Opwekking 354 – Glorie aan God
· Dankzegging en gebed

Collecte
Johannes de Heer 981/Op toonhoogte 400 – Wat zal de wereld mooi zijn op die dag
Zegen