Ds. A.G. Bruijn

 1. Votum en zegengroet
 2. LB 978: 1, 3 en 4 – Aan U behoort, o Heer der heren
 3. Gebed
 4. Efeziërs 1: 3-14 (Philip H.)
 5. GK 246: 1, 2 en 3 – Nu bidden wij met ootmoed en ontzag
 6. Kolossenzen 1: 24 – 2: 5 (Philip H.)
 7. GK 63: 2 en 3 – Uw liefde is het hoogste goed
 8. Kolossenzen 1: 27
 9. Preek
 10. LB 653: 1 en 7 – U kennen, uit en tot U leven
 11. Geloofsbelijdenis: GK 175b in wisselzang
 12. Gebed
 13. Collecte
 14. Opwekking 770 – Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam
 15. Zegen