Ds. A.J. Minnema

Votum en vredegroet
Zingen: (DNP) Ps. 24:1,2,3 – De aarde is met al wat leeft
Gebed om ontferming en om de Heilige Geest
1e Lezing: Jesaja 62:1-11
Zingen: (DNP) Ps. 87:1,2,3,4 – Op hoge heuvels met een rijk verleden
2e Lezing: Matteüs 21:1-17 (= tekst)
Zingen: (DNP) Ps. 24:4,5 – Kom, poorten, hef je oude boog!
Verkondiging
Zingen: LB 552:1,2,3 – Dit is een dag van zingen
Tien woorden van Jezus
Zingen: LB 310:1,2,3,4,5 – Eén is de Heer, de God der goden
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: (DNP) Ps. 118:1,6,7 – Laat iedereen Gods goedheid prijzen
Zegen