Ds. A. Minnema

Votum en vredegroet
Zingen: Ps. 119:1,65,66
Gebed
1e Lezing: 1 Kronieken 29:10-20
Zingen: Ps. 72:1,2
2e Lezing: Psalm 72
Zingen: Ps. 72:6,9,10
Gewone Catechismus vr/antw. 44
Verkondiging
Zingen: Ps. 145:1,2,3,4,5
Geloofsbelijdenis
Zingen: LB 150a:1,2,3,4 – Geprezen zij God
Gebed
Collecte
Zingen: LB 868:1,2,3,4,5 – Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere
Zegen