Ds. B. Dubbink | 10:00 uur | 29 augustus

Welkom
Votum/groet
DNP 16:1,2,3
Kyriegebed
NLB 1005:1,2,3,4,5 Longing for light, we wait in darkness
Gebed om de heilige Geest
Schriftlezing: 1Kon.21:1-29
DNP 140:1,2,3,4,5
Preek ‘God laat ons niet met onrecht wegkomen’
Wees mijn verlangen (Opw.520)
Gemeentegebed, afsluiten met Onze Vader (Elly & Rikkert)
Collecte
GK 228:1,2 Jezus leeft in eeuwigheid
Zegen