Ds. B. Dubbink

 1. Aanvang
 2. Opw689 (Spreek o Heer)
 3. Votum/groet
 4. Psalm 67:1,2,3
 5. Kyriegebed
 6. Opw174
   

 7. Dienst vh Woord
 8. Gebed om de Heilige Geest
 9. Schriftlezing OT: Joël 2:21-27 (Gerda K.)
 10. Opw. 388
 11. Schriftlezing NT: Joh.14:15-29
 12. Verkondiging
 13. Opw 754
   

 14. Dienst vd dankbaarheid
 15. Dankzegging en voorbede
 16. Inzameling van de gaven
   

 17. Wegzending en zegen
 18. NLB 766 (Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen)
 19. Zegen