Ds. B. Dubbink | 24 april | 11:00 uur

Welkom & Mededelingen
Votum & Groet
Psalm 98:1,2,3,4
Juicht/Hij is verheerlijkt – Sela
Gebed
Kindmoment
Onze Vader
Gebed bij opening Woord
Schriftlezing NT: Marcus 16:9-20
NLB 627:1,4,5 – Wij delen verdriet en zorgen
Preek
Opw 347 – Ik geloof in God de Vader
Gemeentegebed
Collecte
Opgewekt leven: Kolossenzen 3:1-17
GK 64:1,2,3,4 – Vrede zij u