Ds. B. Dubbink

Welkom

Stilte, votum en groet

Opw855 – U geeft rust

Lezing: Psalm 131

Psalm 25:2 en 4

Gebed

Opw343 – Heilige Geest van God

Kindmoment + kinderlied?

Gebed bij opening Woord

Schriftlezing: Rom. 12:9-21

Preek: ‘Laat je aanvuren door de Geest!’

GK103:1,2,3,4,5,6,7,8,9 (O schepper Geest woon in Uw kerk)

Gemeentegebed

Collecte

Zegenlied – opw602

Zegen