Ds. C. Kanis

Mededelingen van de kerkenraad
 

 1. Stil moment
 2. Votum en zegegroet
 3. Zingen GK 147:1,2,3,4 (Maak muziek voor God de Vader)
 4. Gebed
 5. Lezen psalm 139 (Bea B.)
 6. Zingen psalm 22: 4, 10, 13
 7. Preek adhv psalm 139:14
 8. Zingen psalm 139:1, 2, 6
 9. Geloofsbelijdenis
 10. Zingen GK 162:1,4 (‘k heb geloofd en daarom zing ik)
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen GK 166, 1,2,4 (op bergen en in dalen)
 14. Zegen