Ds. J.E. Kramer en R.A. Schipper (Live)

Luisterlied: Opw. 770 ‘Ik zal er zijn’

Gebed

Schriftlezing 1: Lc. 7,11-17

Schriftlezing 2: Opb. 21,1-5a

Lied: GK 225: 1 + 2 + 5 + 6 ‘Nu gaan de bloemen nog dood’ door pianist

Overdenking over ‘de opwekking van de jongeling van Naïn’ door Edgar

Lied: Lb. 939 ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ door organist/pianist

Voorbeden gebed

Afronding en zegen door Roland

Luisterlied: Opw. 665 “ooit komt er een dag”